نادر تاج الدین

جام رمضان صنف فناوران رایانه
  • بازیکن
  • آمار
  • مسابقات
نام کامل: نادر تاج الدین
تیم: چاپ آروین