سجاد قنبری یار

جام رمضان صنف فناوران رایانه
  • بازیکن
  • آمار
  • مسابقات
نام کامل: سجاد قنبری یار
تیم: دامون