بهمن شاکری

جام رمضان صنف فناوران رایانه
  • بازیکن
  • آمار
  • مسابقات
نام کامل: بهمن شاکری
تیم: آلفا