علیرضا میرباقری

جام رمضان صنف فناوران رایانه
  • بازیکن
  • آمار
  • مسابقات
نام کامل: علیرضا میرباقری
تیم: سازمان تنظیم مقررات