23-03-1398 00:00

  • مسابقه
منتخب شمیران
3 : 5
زنده یاد مسعود استیلی

Player statistic

پنالتی  رضا خالقی 1 5' پاس گل  امیر توکلیان 1 4'
کارت زرد  سعید کاشانی 1 15' گلزن  عارف بهزاد 1 4'
پنالتی  کامیار عظیمی 1 5' گلزن  رضا علیپور 1 11'
کارت زرد دوم  سعید کاشانی 1 13' گلزن  رضا علیپور 1 13'
گلزن  افشین ارشدی 1 15' گلزن  رضا علیپور 1 12'
 گلزن  عارف بهزاد 1 14'