10-03-1398 23:15

  • مسابقه
زنده یاد مسعود استیلی
5 : 3
دانشگاه صنعتی شریف

Player statistic

پاس گل  امیر توکلیان 1 15' پاس گل  محمود قاضی 1 3'
گلزن  عارف بهزاد 1 15' گلزن  امیر زینالی 1 3'
گلزن  امیر توکلیان 1 9' گلزن  محمد عباسی 1 13'
پنالتی  رضا علیپور 1   پنالتی  محمود قاضی 1  
پنالتی  امیر توکلیان 1   پنالتی  داود عباسی 1  
پنالتی  عارف بهزاد 1