09-03-1398 23:15

  • مسابقه
پیشکسوتان علوم ورزشی
4 : 6
منتخب شمیران

Player statistic

گلزن  علی موسیوند 1 8' گلزن  حبیب گودرزی 1 5'
پاس گل  علی موسیوند 1 12' پاس گل  کامیار عظیمی 1 10'
گلزن  حمید حامی 1 12' گلزن  سید جواد موسوی 1 10'
گلزن  علیرضا فارسی 1 9' گلزن  کامیار عظیمی 1 15'
گلزن  حمید حامی 1 10' پاس گل  افشین ارشدی 1 8'
گلزن  علی موسیوند 1 14' گلزن  سید مهدی حسینی 1 8'
 پنالتی  رضا خالقی 1 13'