فوتسال جام رمضان پیشکسوتان 1398

پرینت

روز اول

دوشنبه, 16 ارديبهشت 1398 23:15 نفت هرمزان
نفت هرمزان4 : 1پیشکسوتان علوم ورزشی
گلزن محمد هاشم زاده16’   
4:1
پیشکسوتان علوم ورزشی
سه شنبه, 17 ارديبهشت 1398 00:00 دهاتی ها
دهاتی ها4 : 0دانشگاه صنعتی شریف
گلزن حمید نصیری13’   
پاس گل مجتبی آقا نوا15’   
گلزن حمید نصیری15’   
گلزن حمید نصیری18’   
گلزن حسین حسینی110’   
4:0
دانشگاه صنعتی شریف

روز دوم

سه شنبه, 17 ارديبهشت 1398 23:15 شهدای کارون
شهدای کارون2 : 3منتخب شمیران
2:3
منتخب شمیران
چهارشنبه, 18 ارديبهشت 1398 00:00 استقلال
استقلال6 : 3فن آوا کارت
گلزن بهروز پرورش خواه14’2’1پاس گل اسماعیل کریمی
گلزن علی موسوی18’2’1گلزن سهیل مجد
پاس گل هاشم حیدری110’3’1گلزن سهیل مجد
گلزن علی موسوی110’   
گلزن علی موسوی15’   
گلزن علی موسوی17’   
گلزن علی جانملکی111’   
6:3
فن آوا کارت

روز سوم

چهارشنبه, 18 ارديبهشت 1398 23:15 یاران جانعلی
یاران جانعلی4 : 0ستارگان هنر ایران
پاس گل کاظم محمدی15’   
گلزن مجتبی معینی15’   
پاس گل امید عرض پیما115’   
گلزن محمدحسین انصاری فرد115’   
گلزن محمدحسین انصاری فرد17’   
پاس گل علیرضا حسینیان18’   
گلزن کاظم محمدی18’   
4:0
ستارگان هنر ایران
پنج شنبه, 19 ارديبهشت 1398 00:00 شاهین ستاره ورزش
شاهین ستاره ورزش5 : 1امور مالیاتی
پاس گل حسین احمدیان12’14’1پاس گل هوشنگ مریخی
گلزن آرش چینی12’14’1گلزن قاسم اسماعیلی
پاس گل امید چکادفر17’   
گلزن امین شمسایی17’   
گلزن حسین احمدیان19’   
پاس گل رضا قاسم خانی110’   
گلزن مجید رضازاده110’   
گلزن رضا قاسم خانی115’   
5:1
امور مالیاتی

روز چهارم

پنج شنبه, 19 ارديبهشت 1398 23:15 گل کوچک بازان تهران
گل کوچک بازان تهران2 : 8دانشگاه صنعتی شریف
گلزن برهان رحمانی14’2’1گلزن پریش پرنگی
گلزن ابوالفضل عبیری17’5’1گلزن وحید نبی
   6’1گلزن محمود قاضی
   9’1گلزن میشل پطروس
   3’1گلزن میشل پطروس
   5’1گلزن داود عباسی
   7’1گلزن میشل پطروس
   9’1گلزن محمود قاضی
2:8
دانشگاه صنعتی شریف
جمعه, 20 ارديبهشت 1398 00:00 مهندسی کشاورزی
مهندسی کشاورزی2 : 8منتخب شمیران
گلزن محسن گروسی14’3’1گلزن کامیار عظیمی
گلزن محمدرضا تیمور پور18’7’1گلزن سعید کاشانی
   15’1گلزن سعید کاشانی
   3’1گلزن سید مهدی حسینی
   6’1گلزن کامیار عظیمی
   8’1گلزن سید مهدی حسینی
   10’1گلزن کامیار عظیمی
   11’1گلزن سید جواد موسوی
   13’1گلزن سعید کاشانی
2:8
منتخب شمیران

روز پنجم

جمعه, 20 ارديبهشت 1398 23:15 سازمان ورزش شهرداری تهران
سازمان ورزش شهرداری تهران2 : 8فن آوا کارت
پاس گل مراد جوادوند14’9’1پاس گل مجتبی قدیمی
گلزن وحید مومر14’9’1گلزن مجید ملازم
پاس گل مراد جوادوند115’10’1گلزن رضا سلطانی
گلزن صدقعبی قدیری115’11’1پاس گل مجتبی قدیمی
   11’1گلزن اسماعیل کریمی
   15’1پاس گل اسماعیل کریمی
   15’1گلزن مجتبی قدیمی
   5’1پاس گل مجید ملازم
   5’1گلزن رضا سلطانی
   11’1پاس گل اسماعیل کریمی
   11’1گلزن مجتبی قدیمی
   14’1پاس گل اسماعیل کریمی
   14’1گلزن فرامرز شمس
   15’1گلزن فرامرز شمس
2:8
فن آوا کارت
شنبه, 21 ارديبهشت 1398 00:00 زنده یاد مسعود استیلی
زنده یاد مسعود استیلی7 : 2پیشکسوتان علوم ورزشی
گلزن امیر توکلیان12’8’1گلزن علیرضا فارسی
گلزن امیر توکلیان14’   
گلزن امیر توکلیان17’   
گلزن جهانگیر سعادت مند19’   
گلزن حسن میرلو12’   
گلزن امیر توکلیان15’   
گلزن شاهرخ حافظی15’   
گلزن عارف بهزاد18’   
7:2
پیشکسوتان علوم ورزشی

روز ششم

چهارشنبه, 25 ارديبهشت 1398 23:15 یاران زنده یاد پهلوان خاتمی
یاران زنده یاد پهلوان خاتمی4 : 1امور مالیاتی
گلزن امیر حنیفی17’5’1پاس گل پرویز نورانی زاده
پاس گل سعید شورشی114’5’1گلزن حجنت دلسوز
گلزن علی رستم خانی114’10’1کارت زرد هوشنگ مریخی
کارت زرد سعید شورشی110’   
گلزن علی رستم خانی114’   
گلزن علی قربانی115’   
4:1
امور مالیاتی
پنج شنبه, 26 ارديبهشت 1398 00:00 پیشکسوتان انفورماتیک
پیشکسوتان انفورماتیک0 : 3ستارگان هنر ایران
0:3
ستارگان هنر ایران

روز هفتم

پنج شنبه, 26 ارديبهشت 1398 23:15 نفت هرمزان
نفت هرمزان6 : 2زنده یاد مسعود استیلی
گلزن ایرج سائلی17’5’1گلزن امیر توکلیان
پاس گل جعفر ابراهیمی114’7’1گلزن امیر توکلیان
گلزن ابوالفضل حسينی114’   
پاس گل ابوالفضل حسينی15’   
گلزن محمد هاشم زاده15’   
گلزن محمد هاشم زاده17’   
گلزن علی پازوکی114’   
گلزن علی پازوکی114’   
گلزن علی پازوکی115’   
6:2
زنده یاد مسعود استیلی
جمعه, 27 ارديبهشت 1398 00:00 شهدای کارون
شهدای کارون5 : 2مهندسی کشاورزی
گلزن ایوب سلیمی18’7’1گلزن محمد محققی
گلزن مهدی صالحی پور112’15’1گلزن محمد محققی
پاس گل مهدی صالحی پور12’   
گلزن ایوب سلیمی12’   
گلزن مهدی صالحی پور15’   
گلزن امین پازوکی111’   
5:2
مهندسی کشاورزی

روز هشتم

جمعه, 27 ارديبهشت 1398 23:15 یاران جانعلی
یاران جانعلی6 : 4پیشکسوتان انفورماتیک
گلزن علیرضا عظیمی15’14’1گلزن پیام طهماسبی
گلزن علیرضا عظیمی112’   
گلزن محمد واقفی نیا115’   
گلزن سیامک محمدبیگی15’   
گلزن محمد واقفی نیا17’   
گلزن محمد واقفی نیا114’   
6:4
پیشکسوتان انفورماتیک
شنبه, 28 ارديبهشت 1398 00:00 شاهین ستاره ورزش
شاهین ستاره ورزش1 : 3یاران زنده یاد پهلوان خاتمی
گلزن امین شمسایی110’6’1گلزن علی رستم خانی
   9’1گلزن امیر حنیفی
   15’1پاس گل سعید شورشی
   15’1گلزن علی رستم خانی
1:3
یاران زنده یاد پهلوان خاتمی

روز نهم

شنبه, 28 ارديبهشت 1398 23:15 دهاتی ها
دهاتی ها4 : 1گل کوچک بازان تهران
گلزن حمید نصیری17’14’1گلزن حسین دهباشی
گلزن حمید نصیری18’   
گلزن بهنام مصری111’   
گلزن بهنام مصری112’   
4:1
گل کوچک بازان تهران
یکشنبه, 29 ارديبهشت 1398 00:00 استقلال
استقلال3 : 3سازمان ورزش شهرداری تهران
گلزن علی موسوی14’6’1گلزن عبد الله اسدی فر
پاس گل علی موسوی15’15’1پاس گل مراد جوادوند
گلزن علی موسوی15’15’1گلزن صدقعبی قدیری
پنالتی علی موسوی111’6’1گلزن عبد الله اسدی فر
   12’1کارت زرد سهراب میزانی
3:3
سازمان ورزش شهرداری تهران

روز دهم

دوشنبه, 30 ارديبهشت 1398 23:15 مهندسی کشاورزی
مهندسی کشاورزی2 : 3سازمان ورزش شهرداری تهران
گلزن مصطفی حیدری13’12’1گلزن صدقعبی قدیری
گلزن مصطفی حیدری112’13’1پاس گل داود عبادی
گلزن مصطفی حیدری113’   
گلزن مصطفی حیدری112’   
2:3
سازمان ورزش شهرداری تهران
سه شنبه, 31 ارديبهشت 1398 00:00 پیشکسوتان علوم ورزشی
پیشکسوتان علوم ورزشی6 : 4امور مالیاتی
گل به خودی سید مجید شهیدزاده110’8’1پاس گل قاسم اسماعیلی
گلزن حامد حدادی112’8’1گلزن حجنت دلسوز
گلزن علیرضا فارسی115’12’1گلزن قاسم اسماعیلی
گلزن چنگیز اصلاح چی14’15’1گلزن قاسم اسماعیلی
گلزن حامد حدادی111’   
گلزن حامد حدادی112’   
گلزن حامد حدادی114’   
6:4
امور مالیاتی
صفحه 1 از 2
نمایش20