جام رمضان صنف فناوران رایانه 1398

پرینت

روز سیزدهم

شنبه, 28 ارديبهشت 1398 22:30 فجر
فجر5 : 4آسو
گلزن محمد تقی قهرمانی110’2’1گلزن سید محمدرضا حسینی
پنالتی محمد تقی قهرمانی1 13’1گلزن احسان صاین پور
پنالتی علیرضا اسدی علی بیگلویی1  1پنالتی احسان صاین پور
پنالتی امیر کیانی فر1  1پنالتی فرهاد مهدیانی
5:4
آسو
یکشنبه, 29 ارديبهشت 1398 00:45 کارت اعتباری ایران کیش
کارت اعتباری ایران کیش1 : 0منتخب تهران
گلزن حمیدرضا یخدان ساز نوین14’   
کارت زرد آرش بقایری113’   
کلین شیت عبد الله اسدی فر1    
1:0
منتخب تهران
یکشنبه, 29 ارديبهشت 1398 01:30 منتخب بهادری
منتخب بهادری4 : 1پرنس کامپیوتر
گلزن علی بختیاری14’15’1پاس گل محمد صاحبی تبار
گلزن سعید قمری17’15’1گلزن امیرحسین قاسمی
پاس گل سعید قمری19’   
گلزن علی بختیاری19’   
گلزن سعید قمری114’   
4:1
پرنس کامپیوتر
یکشنبه, 29 ارديبهشت 1398 02:15 فناوران خاورمیانه ویرا
فناوران خاورمیانه ویرا7 : 1آی تی گستر
گلزن مصطفی نصرالهی19’3’1گلزن رضا خردی نعمتی
گلزن بهنام افشاری111’   
پاس گل امین جبلی114’   
گلزن علی سلیمی کندری114’   
گلزن امین جبلی13’   
گلزن علی سلیمی کندری18’   
گلزن مصطفی نصرالهی114’   
گلزن سعید قیومی115’   
7:1
آی تی گستر

روز چهاردهم

یکشنبه, 29 ارديبهشت 1398 22:30 سپهر رایانه نهاوند
سپهر رایانه نهاوند6 : 3مانیا سرویس
پاس گل میثم دولت کیا112’5’1گلزن سهراب یوسفی
گلزن ابراهیم دولت کیا112’15’1گلزن علیرضا محمدپور ورقه
پنالتی سعید طباطبایی115’5’1گلزن سهراب یوسفی
گلزن محمد حسین کحالی اصل15’   
پاس گل ابراهیم دولت کیا113’   
گلزن جواد رمضانیان113’   
گلزن ابراهیم دولت کیا115’   
6:3
مانیا سرویس
یکشنبه, 29 ارديبهشت 1398 23:15 R.T.A
R.T.A5 : 6شایگان
گلزن سعید افگری110’3’1گلزن مهدی آب نیکی
کارت زرد جابر صادق زاده112’9’1کارت زرد سجاد توکلیان
پنالتی جابر صادق زاده1 14’1کارت زرد جواد میرصابری
پنالتی پویا عباسی1  1پنالتی ایوب رودی
پنالتی حمیدرضا زاجکانی1  1پنالتی سید ابراهیم موسوی قهرمانلو
پنالتی سعید افگری1  1پنالتی مهدی آب نیکی
پنالتی محمدرضا رمضانی رباط ترکی1  1پنالتی سجاد توکلیان
پنالتی حسین صادق زاده1  1پنالتی مهدی آب نیکی
5:6
شایگان
دوشنبه, 30 ارديبهشت 1398 00:00 جگوار
جگوار1 : 4افرانت
گلزن جانبخش ریاحی پور110’5’1پاس گل رضا یاراحمدی
   5’1گلزن پیام مهربانی
   10’1گلزن امید نصری
   5’1گلزن پیام مهربانی
   8’1گلزن رضا یاراحمدی
1:4
افرانت
دوشنبه, 30 ارديبهشت 1398 00:45 آراد
آراد5 : 1سامان چاپگر کارا
گلزن محمد حجازی13’13’1گلزن محمد محمودی
گلزن یوسف قربانی15’   
گلزن محمد حجازی112’   
گلزن بهنام کشتکار112’   
گلزن محمد حجازی114’   
5:1
سامان چاپگر کارا
دوشنبه, 30 ارديبهشت 1398 01:30 کوپال
کوپال4 : 1سحاب پرداز
گلزن علیرضا رمضانیان17’13’1گلزن ابوذر شاهی عبدالجبار
گلزن علیرضا رمضانیان13’12’1پنالتی ابوذر شاهی عبدالجبار
گلزن سید قاسم خاتمی زاده110’   
گلزن علی هاشمی114’   
4:1
سحاب پرداز
دوشنبه, 30 ارديبهشت 1398 02:15 آماک
آماک6 : 3پژوهش
گلزن جواد نوری کمالی17’2’1گلزن بهزاد ملک پور
گلزن بهروز احمدی18’8’1گلزن مرتضی علی احمدی
گلزن بهروز بردی19’10’1کارت زرد محمدرضا قربانی
گلزن وحید اکبری110’14’1گلزن عبدالله کاظمی
گلزن محمد جواد نوری115’   
گلزن محمد جواد نوری115’   
6:3
پژوهش

روز پانزدهم

دوشنبه, 30 ارديبهشت 1398 22:30 دامون
دامون6 : 5کهکشانی های هاله افزار
گلزن نور محمد ولی پوری هابیلی16’14’1گلزن رحمان نوید قلی کندی
گلزن ابوطالب غلامی حسین آبادی18’14’1پنالتی رحمان نوید قلی کندی
کارت زرد نور محمد نظری113’12’1پاس گل منوچهر محمدی
گلزن سجاد قنبری یار14’12’1گلزن حمید باقری
پنالتی ابوطالب غلامی حسین آبادی1  1پنالتی حمید باقری
پنالتی نور محمد ولی پوری هابیلی1  1پنالتی رحمان نوید قلی کندی
پنالتی نور محمد نظری1  1پنالتی رضا جابری
6:5
کهکشانی های هاله افزار
سه شنبه, 31 ارديبهشت 1398 00:45 پرتو آبی
پرتو آبی7 : 2افزار پرداز رمیس
گلزن حامد جعفریان13’5’1گلزن سید محراب الدین بدری
گلزن محمد زرین14’15’1گلزن میلاد امیری
گلزن امید زینعلی112’   
گلزن امید زینعلی113’   
گلزن اردشیر یزدان پناه18’   
گلزن اردشیر یزدان پناه110’   
گلزن میلاد حنیفی112’   
7:2
افزار پرداز رمیس
سه شنبه, 31 ارديبهشت 1398 01:30 صبا سرویس آریا
صبا سرویس آریا0 : 3پیشگامان کویر یزد
0:3
پیشگامان کویر یزد
سه شنبه, 31 ارديبهشت 1398 02:15 سگمنت
سگمنت1 : 6اسنپ
پنالتی سعید مسعودی115’5’1گلزن حسام پشوتن
   7’1گلزن مهرداد نکومنش
   2’1گلزن حسام پشوتن
   8’1گلزن حسام پشوتن
   11’1گلزن محمدعلی بینایی
   15’1گلزن مهرداد نکومنش
1:6
اسنپ

روز شانزدهم

سه شنبه, 31 ارديبهشت 1398 22:30 فجر
فجر1 : 2کارت اعتباری ایران کیش
پاس گل امیر کیانی فر112’5’1گلزن رامین شیردل
گلزن محمد تقی قهرمانی112’2’1کارت زرد آرش بقایری
   7’1گلزن رامین شیردل
1:2
کارت اعتباری ایران کیش
چهارشنبه, 01 خرداد 1398 00:45 منتخب بهادری
منتخب بهادری0 : 6فناوران خاورمیانه ویرا
کارت زرد محمدرضا ارمکان18’9’1پاس گل مصطفی نصرالهی
   9’1گلزن علی سلیمی کندری
   11’1پاس گل امین جبلی
   11’1گلزن علی سلیمی کندری
   15’1پاس گل امین جبلی
   15’1گلزن مصطفی نصرالهی
   2’1پاس گل امین جبلی
   2’1گلزن مصطفی نصرالهی
   11’1گلزن مصطفی نصرالهی
   14’1گلزن علی سلیمی کندری
    1کلین شیت محمد حسین اسلامی
0:6
فناوران خاورمیانه ویرا
چهارشنبه, 01 خرداد 1398 01:30 سپهر رایانه نهاوند
سپهر رایانه نهاوند7 : 6شایگان
گلزن جواد رمضانیان115’8’1گلزن ایوب رودی
گلزن ابراهیم دولت کیا16’13’1گلزن مهدی آب نیکی
گلزن محمد حبیبی18’14’1گلزن مهدی آب نیکی
پنالتی سعید طباطبایی1  1پنالتی مهدی آب نیکی
پنالتی محمد حبیبی1  1پنالتی جواد میرصابری
پنالتی ابراهیم دولت کیا1  1پنالتی سید ابراهیم موسوی قهرمانلو
پنالتی میثم دولت کیا1    
7:6
شایگان

روز هفدهم

پنج شنبه, 02 خرداد 1398 21:00 مادیران
مادیران5 : 0F.C 1401
گلزن مهران کوه فلاح13’   
گلزن میلاد نباتی قراولخانه15’   
کارت زرد مهران کوه فلاح112’   
پاس گل مهران کوه فلاح19’   
گلزن جواد آرین منش19’   
گلزن محمدرضا کوه فلاح114’   
کلین شیت مهران داور پناه دیزج1    
5:0
F.C 1401
پنج شنبه, 02 خرداد 1398 21:45 افرانت
افرانت3 : 4آراد
پنالتی پیام مهربانی1  1پنالتی یوسف قربانی
پنالتی رضا یاراحمدی1  1پنالتی محمد حجازی
پنالتی امید نصری1  1پنالتی مهدی کردآبادی
پنالتی ناصر نشاط1  1پنالتی میلاد هاشمی
3:4
آراد
پنج شنبه, 02 خرداد 1398 22:30 یاس ارغوانی
یاس ارغوانی10 : 0چیلیوری
گلزن ابوالفضل حاجی علی محمد زرگر110’   
گلزن محسن حاجی نژاد112’   
گلزن محسن حاجی نژاد114’   
گلزن محسن حاجی نژاد115’   
گلزن محسن حاجی نژاد16’   
گلزن ابوالفضل حاجی علی محمد زرگر19’   
گلزن امیر رضائیان110’   
گلزن شاهین صیفی110’   
گلزن محسن حاجی نژاد111’   
گلزن محسن حاجی نژاد111’   
کلین شیت حمید اسماعیلی1    
10:0
چیلیوری
صفحه 4 از 6
نمایش20