جام رمضان صنف فناوران رایانه 1398

پرینت

روز نهم

سه شنبه, 24 ارديبهشت 1398 23:45 فناپ زیرساخت
فناپ زیرساخت0 : 7F.C 1401
کارت زرد محمدصادق اردستانی110’11’1پاس گل ناصر مهمان خواه
کارت زرد دوم فرشاد مهدیوند113’11’1گلزن هاشم برادران قلعه جوق
   12’1گلزن عبدالکریم بازیان
   5’1گلزن محمد امین شمیم
   6’1گلزن ناصر مهمان خواه
   8’1گلزن هاشم برادران قلعه جوق
   13’1گلزن محمد جواد پیرآزاد
   14’1پاس گل ناصر مهمان خواه
   14’1گلزن مسعود انبار
   15’1کارت زرد هاشم برادران قلعه جوق
    1کلین شیت محمد جواد پیرآزاد
0:7
F.C 1401
چهارشنبه, 25 ارديبهشت 1398 00:30 مادیران
مادیران4 : 2کوپال
کارت زرد محمدرضا کوه فلاح19’14’1گلزن علی هاشمی
پاس گل مهران کوه فلاح110’7’1پاس گل مجتبی عرفانی
گلزن میلاد نباتی قراولخانه110’7’1گلزن محمدرضا شایسته
پاس گل محسن شماخی114’   
پاس گل پژمان معدنی پور14’   
گلزن میلاد نباتی قراولخانه14’   
گلزن جواد آرین منش113’   
پاس گل جواد آرین منش115’   
گلزن مهران کوه فلاح115’   
4:2
کوپال
چهارشنبه, 25 ارديبهشت 1398 01:15 جهان گستر
جهان گستر5 : 2رایانه سداد
کارت زرد بهزاد افجه115’6’1گلزن عابدین عیوضی
پاس گل محسن لطفی115’10’1پاس گل عابدین عیوضی
گلزن بهزاد افجه115’10’1گلزن بهنام فکور
گلزن محسن لطفی13’14’1کارت زرد مهدی اصفهانی
گلزن محسن لطفی15’   
گلزن امیر زمانی کیا16’   
5:2
رایانه سداد
چهارشنبه, 25 ارديبهشت 1398 02:00 فن آوا کارت
فن آوا کارت2 : 2آماک
پنالتی سید عرفان بنی فاطمی113’7’1گلزن امیر مینایی
گلزن حسنعلی اسماعیلی115’12’1کارت زرد بهروز احمدی
   13’1کارت زرد محمد رنجبر کلش
   15’1پنالتی بهروز احمدی
2:2
آماک

روز دهم

چهارشنبه, 25 ارديبهشت 1398 22:30 افزار پرداز رمیس
افزار پرداز رمیس3 : 8متم اف 2
گلزن علیرضا علی محمد13’4’1پاس گل مصطفی ایمان وندزاغه
گلزن میلاد امیری110’4’1گلزن رضا مهدی زاده زوارده ی
گلزن سید محراب الدین بدری113’5’1پاس گل رضا مهدی زاده زوارده ی
   5’1گلزن مصطفی ایمان وندزاغه
   7’1گلزن رضا مهدی زاده زوارده ی
   13’1گلزن علیرضا ارتانی
   5’1گلزن علیرضا ارتانی
   7’1گلزن سعید نیازی پرشکوه
   12’1پاس گل مصطفی ایمان وندزاغه
   12’1گلزن سعید نیازی پرشکوه
   15’1گلزن مصطفی ایمان وندزاغه
3:8
متم اف 2
پنج شنبه, 26 ارديبهشت 1398 00:45 محاشاپ
محاشاپ3 : 0پارسه سیستم
3:0
پارسه سیستم
پنج شنبه, 26 ارديبهشت 1398 01:30 ویواید تونر
ویواید تونر6 : 3کار و تامین
گلزن جواد عیدی17’4’1کارت زرد فرزاد پورجمالی پشتمساری
گلزن حسام فضلعلی113’2’1گلزن فرزاد پورجمالی پشتمساری
پاس گل سینا حسن پور14’15’1پنالتی مصطفی قاسمی محسن آباد
گلزن جواد عیدی14’15’1گلزن امیر حسین مهین رنجبر
گلزن سینا حسن پور15’   
گلزن سینا حسن پور16’   
پاس گل فرهاد بادبرین112’   
گلزن جواد عیدی112’   
6:3
کار و تامین
پنج شنبه, 26 ارديبهشت 1398 02:15 مات
مات4 : 3کهکشانی های هاله افزار
گلزن امید زیبرم112’11’1گلزن رضا جابری
کارت زرد افشین شهریاری112’14’1گلزن سجاد جابری
گلزن امید زیبرم18’15’1کارت قرمز سجاد جابری
گلزن محمد یاراحمدی112’15’1گلزن عبدالله برخورداری
کارت قرمز افشین شهریاری115’   
گلزن حمید مالمیر115’   
4:3
کهکشانی های هاله افزار

روز یازدهم

پنج شنبه, 26 ارديبهشت 1398 21:00 چیلیوری
چیلیوری0 : 2سگمنت
   10’1گلزن سهند بنائی زنوزی
   14’1پاس گل سهند بنائی زنوزی
   14’1گلزن علی سمیعی
    1کلین شیت صادق کلاته رحمانی
0:2
سگمنت
پنج شنبه, 26 ارديبهشت 1398 21:45 یاس ارغوانی
یاس ارغوانی4 : 5متم اف 1
پاس گل شاهین صیفی17’8’1پاس گل سینا جمالی
گلزن محسن حاجی نژاد17’8’1گلزن امیر حسین عنایتی
گلزن محسن حاجی نژاد112’10’1پاس گل سینا جمالی
کارت زرد ابوالفضل حاجی علی محمد زرگر13’10’1گلزن سجاد حزائی نسب
گلزن شاهین صیفی114’11’1پاس گل امیر حسین عنایتی
گلزن شاهین صیفی115’11’1گلزن سجاد حزائی نسب
   7’1پاس گل بهرام باقری
   7’1گلزن امیر آشتیانی
   10’1پاس گل سجاد حزائی نسب
   10’1گلزن امیر آشتیانی
4:5
متم اف 1
پنج شنبه, 26 ارديبهشت 1398 22:30 فجر
فجر8 : 2سامان چاپگر کارا
پاس گل محمد تقی قهرمانی115’8’1گلزن مصطفی حیدری
گلزن امیر حسین رنجبر115’   
پاس گل محمد تقی قهرمانی115’   
گلزن امیر حسین رنجبر115’   
پاس گل علیرضا اسدی علی بیگلویی15’   
گلزن محمد تقی قهرمانی15’   
پاس گل سهراب احمدی17’   
گلزن محمد تقی قهرمانی17’   
گلزن محمد تقی قهرمانی113’   
گلزن محمد تقی قهرمانی114’   
پاس گل محمد تقی قهرمانی115’   
گلزن محسن ممیوند115’   
8:2
سامان چاپگر کارا
جمعه, 27 ارديبهشت 1398 00:45 تامین اندیشه میهن
تامین اندیشه میهن3 : 0آسو
3:0
آسو
جمعه, 27 ارديبهشت 1398 01:30 صبا سرویس آریا
صبا سرویس آریا4 : 2پیکسل
گلزن قدرت کاشف فر14’5’1گلزن امین گلزاری
گلزن محمدرضا شفیعی115’5’1گلزن محمدرضا یگانی
گلزن قدرت کاشف فر15’   
گلزن قدرت کاشف فر19’   
4:2
پیکسل
جمعه, 27 ارديبهشت 1398 02:15 لیون کامپیوتر
لیون کامپیوتر6 : 1پیشگامان کویر یزد
گلزن احسان آگاه منافی12’10’1پاس گل پیام طهماسیان
گلزن رضا جودی17’10’1گلزن اکبر باقرزاده اصل
پاس گل علی فرجی115’   
گلزن علی بخشی زاده115’   
گلزن رضا جودی17’   
گلزن محمد مهدی شیرزاد110’   
گلزن حسین شهابی114’   
6:1
پیشگامان کویر یزد

روز دوازدهم

جمعه, 27 ارديبهشت 1398 21:00 کارت اعتباری ایران کیش
کارت اعتباری ایران کیش5 : 2افرانت
گلزن عباس کریمی راسته کناری14’8’1کارت زرد امید نصری
گلزن آرش بقایری111’5’1گلزن عباس رحیمی
گلزن آرش بقایری113’10’1گلزن عباس رحیمی
پاس گل رامین شیردل115’15’1کارت زرد عباس رحیمی
گلزن عباس کریمی راسته کناری115’   
گلزن آرش بقایری18’   
5:2
افرانت
جمعه, 27 ارديبهشت 1398 21:45 گیریفین
گیریفین6 : 0جگوار
کلین شیت سعید نوروزی1    
گلزن سید حسین آزاد15’   
گلزن مهرداد خالدی11’   
پاس گل مصطفی هداوند16’   
گلزن سامان صفری دروازی16’   
گلزن علی بخشی زاده113’   
6:0
جگوار
جمعه, 27 ارديبهشت 1398 23:30 نیکان پایدار پاسارگاد
نیکان پایدار پاسارگاد6 : 2منتخب بهادری
گلزن فرید غضاقی11’14’1پاس گل علی بختیاری
پاس گل محمد ابراهیم افچنگی112’14’1گلزن محمدرضا ارمکان
گلزن علیرضا عظیمی112’15’1پاس گل علی بختیاری
پاس گل محمد ابراهیم افچنگی114’15’1گلزن محمدرضا ارمکان
گلزن فرید غضاقی114’   
گلزن حمید فضلی14’   
گلزن حمید فضلی17’   
گلزن محمد ابراهیم افچنگی110’   
6:2
منتخب بهادری
شنبه, 28 ارديبهشت 1398 00:45 پرنس کامپیوتر
پرنس کامپیوتر2 : 4R.T.A
گلزن حامد اسفندیاری110’15’1گلزن پویا عباسی
گلزن حامد النجری جوزمی115’7’1گلزن جابر صادق زاده
   8’1گلزن حسین صادق زاده
   9’1پاس گل محمد طاهر رحیمی
   9’1گلزن پیام طهماسبی
2:4
R.T.A
شنبه, 28 ارديبهشت 1398 01:30 توسن خلیج فارس
توسن خلیج فارس10 : 1مانیا سرویس
گلزن میثم محمد شاهی11’13’1گلزن سعید قاسمی
گلزن میثم محمد شاهی13’   
گلزن میثم محمد شاهی15’   
گلزن حسین رنجبر18’   
گلزن میثم محمد شاهی19’   
گلزن میثم محمد شاهی112’   
گلزن پیام طهماسبی113’   
گلزن میثم محمد شاهی114’   
گلزن میثم محمد شاهی13’   
پاس گل میثم محمد شاهی18’   
گلزن داود توحیدلو18’   
10:1
مانیا سرویس
شنبه, 28 ارديبهشت 1398 02:15 سپهر رایانه نهاوند
سپهر رایانه نهاوند0 : 1آی تی گستر
   10’1گلزن رضا خردی نعمتی
    1کلین شیت ابوالفضل دهقانی نیری
0:1
آی تی گستر
صفحه 3 از 6
نمایش20