جام رمضان صنف فناوران رایانه 1398

پرینت

روز پنجم

جمعه, 20 ارديبهشت 1398 22:30 رایانه سداد
رایانه سداد4 : 0پژوهش
گلزن کریم حاتمی زاده110’   
گلزن امیر قاسمیان115’   
پاس گل مهدی اصفهانی18’   
گلزن مسعود محمدعلیپور18’   
گلزن عابدین عیوضی113’   
کلین شیت پدرام احمدزاده هاچه سو1    
4:0
پژوهش
شنبه, 21 ارديبهشت 1398 00:45 آماک
آماک2 : 3آلفا
گلزن محمد جواد نوری111’10’1گلزن علی فراهانی
   8’1گلزن عرفان نصیری
   9’1گلزن بهمن شاکری
   14’1کارت زرد عرفان نصیری
2:3
آلفا
شنبه, 21 ارديبهشت 1398 01:30 F.C 1401
F.C 14014 : 1سحاب پرداز
گلزن محمد امین شمیم13’11’1پاس گل طاهر خوریدی حشیانی
پاس گل هاشم برادران قلعه جوق112’11’1گلزن محمدرضا اکبری اصل
گلزن مسعود انبار112’   
گلزن ناصر مهمان خواه115’   
گلزن ناصر مهمان خواه19’   
4:1
سحاب پرداز
شنبه, 21 ارديبهشت 1398 02:15 کوپال
کوپال4 : 2سازمان تنظیم مقررات
گلزن علیرضا رمضانیان12’12’1گلزن فرشید طهماسبی زاده کلتپه
گلزن علی هاشمی115’5’1پنالتی روح الله محمودی
پنالتی علیرضا رمضانیان112’   
گلزن سید قاسم خاتمی زاده113’   
4:2
سازمان تنظیم مقررات

روز ششم

شنبه, 21 ارديبهشت 1398 23:00 متم اف 2
متم اف 20 : 6چاپ آروین
گل به خودی رضا مهدی زاده زوارده ی112’5’1گلزن نادر تاج الدین
   9’1گلزن سجاد شاپوری
   15’1پاس گل نادر تاج الدین
   15’1گلزن ایمان ملکدار
   4’1گلزن امیرحسین اثباتی
   13’1کارت زرد سجاد شاپوری
   14’1گلزن محسن سنگسری
    1کلین شیت امیرحسین نافعی
0:6
چاپ آروین
شنبه, 21 ارديبهشت 1398 23:45 پارسه سیستم
پارسه سیستم0 : 3پرتو آبی
0:3
پرتو آبی
یکشنبه, 22 ارديبهشت 1398 00:30 کهکشانی های هاله افزار
کهکشانی های هاله افزار1 : 5کارا
گلزن رضا جابری19’12’1گلزن آرش سمیعی مقدم
کارت زرد مصطفی لطفی112’2’1گلزن محمد صباغیان
   4’1کارت زرد طه احمدی
   7’1گلزن مصطفی حیدری
   9’1کارت قرمز مهدی فلاح
   10’1گلزن محمد صباغیان
   13’1گلزن میثم پیرزاده
1:5
کارا
یکشنبه, 22 ارديبهشت 1398 01:15 کار و تامین
کار و تامین1 : 9دامون
گلزن فرزاد پورجمالی پشتمساری16’2’1گلزن سجاد قنبری یار
   7’1پاس گل سجاد قنبری یار
   7’1گلزن ابوطالب غلامی حسین آبادی
   14’1پاس گل سجاد قنبری یار
   14’1گلزن بهمن گلمرادی
   15’1گلزن سجاد قنبری یار
   4’1پاس گل بهمن گلمرادی
   4’1گلزن سجاد قنبری یار
   10’1گلزن نور محمد ولی پوری هابیلی
   10’1پاس گل سجاد قنبری یار
   10’1گلزن ابوطالب غلامی حسین آبادی
   11’1پاس گل سجاد قنبری یار
   11’1گلزن ابوطالب غلامی حسین آبادی
   15’1پاس گل ابوطالب غلامی حسین آبادی
   15’1گلزن سجاد قنبری یار
1:9
دامون
یکشنبه, 22 ارديبهشت 1398 02:00 پیکسل
پیکسل1 : 5تجارت الکترونیک پارسیان کیش
گل به خودی میلاد مهرداد16’1’1گلزن مجید حضرتی
گلزن محمدرضا یگانی111’2’1گلزن محمد اسلامی مفید آبادی
   14’1گلزن مجید حضرتی
   15’1پاس گل مجید حضرتی
   15’1گلزن سید علی حسینی
1:5
تجارت الکترونیک پارسیان کیش

روز هفتم

یکشنبه, 22 ارديبهشت 1398 23:00 متم اف 1
متم اف 16 : 0اسنپ
گلزن سینا جمالی17’   
پاس گل سجاد حزائی نسب110’   
گلزن بهرام باقری110’   
پاس گل سجاد حزائی نسب112’   
گلزن بهرام باقری112’   
پاس گل امیر آشتیانی115’   
گلزن سجاد حزائی نسب115’   
پاس گل جلال جعفر خانلو110’   
گلزن سجاد حزائی نسب110’   
گلزن سینا جمالی112’   
کلین شیت رضا برجسته1    
6:0
اسنپ
یکشنبه, 22 ارديبهشت 1398 23:45 سگمنت
سگمنت0 : 4تهران نوین رایانه
کارت زرد سام مسعودی12’6’1پاس گل سید امیر رضا نخلی
   6’1گلزن سید مجتبی صفوی میر محله
   12’1گلزن سعید کاظمی
   15’1گلزن سید مجتبی صفوی میر محله
   3’1گلزن سید امیر رضا نخلی
   5’1کارت زرد سید امیر رضا نخلی
0:4
تهران نوین رایانه
دوشنبه, 23 ارديبهشت 1398 00:30 پیشگامان کویر یزد
پیشگامان کویر یزد1 : 6رها گستر
گلزن محمد شفیعی115’7’1گلزن محمد مبین کشانی
   12’1گلزن علی آری
   13’1گلزن محمد اکبری
   5’1گلزن نوید طوبی زاده
   10’1گلزن محمد مبین کشانی
   15’1گلزن نوید طوبی زاده
1:6
رها گستر
دوشنبه, 23 ارديبهشت 1398 01:15 سامان چاپگر کارا
سامان چاپگر کارا1 : 10پرواز سیستم
کارت زرد اسدالله ورنیک15’13’1گلزن حمید مشک افشان
کارت قرمز اسدالله ورنیک16’13’1گلزن علی نادری
   14’1گلزن حمید مشک افشان
   1’1گلزن حسین حیدری
   5’1گلزن حمید مشک افشان
   6’1گلزن حمید مشک افشان
   9’1گلزن فرید اسکندری
   10’1گلزن حسین حیدری
   10’1گلزن فرید اسکندری
1:10
پرواز سیستم
دوشنبه, 23 ارديبهشت 1398 02:00 آسو
آسو1 : 7آراد
گلزن سید مسعود حسینی114’7’1گلزن میلاد هاشمی
   8’1گلزن بهنام کشتکار
   10’1گلزن بهنام کشتکار
   15’1پاس گل حسین مرادعلیپور
   15’1گلزن میلاد هاشمی
   4’1گلزن سعید خانزاده
   13’1گلزن میلاد هاشمی
   15’1گلزن میلاد هاشمی
1:7
آراد

روز هشتم

دوشنبه, 23 ارديبهشت 1398 23:00 R.T.A
R.T.A2 : 4روناس
پاس گل بهنام قاسمی110’4’1گلزن پیمان رشیدزاد
گلزن حسین صادق زاده110’5’1گلزن سینا عبدالله زاده
   9’1گلزن محمد رضایی
   14’1پنالتی میلاد مهرجوی
   2’1پاس گل سینا عبدالله زاده
   2’1گلزن پیمان رشیدزاد
   5’1کارت زرد ارش شاهیلو
   10’1گلزن پیمان رشیدزاد
   10’1کارت زرد سینا عبدالله زاده
2:4
روناس
دوشنبه, 23 ارديبهشت 1398 23:45 منتخب بهادری
منتخب بهادری6 : 4شایگان
گلزن حمید حسینی15’15’1گلزن مهدی آب نیکی
گلزن سعید قمری110’1’1گلزن مهدی آب نیکی
گلزن سعید قمری12’4’1گلزن حمید آب نیکی راد
گلزن علی بختیاری14’10’1گلزن جواد میرصابری
گلزن حمید حسینی17’   
گلزن سعید قمری110’   
6:4
شایگان
سه شنبه, 24 ارديبهشت 1398 00:30 جگوار
جگوار4 : 1منتخب تهران
گلزن محسن جمشیدی12’12’1گلزن مجید سپاهی
گلزن امید ریاحی پور113’   
گلزن جانبخش ریاحی پور115’   
گلزن جانبخش ریاحی پور115’   
4:1
منتخب تهران
سه شنبه, 24 ارديبهشت 1398 01:15 افرانت
افرانت1 : 8ماشین های اداری آراکو
گلزن رضا یاراحمدی11’6’1پاس گل امید ماستری فراهانی
   6’1گلزن رضا قشنگ میانج
   6’1کارت زرد فرامرز قربان زاده
   8’1پنالتی رضا قشنگ میانج
   10’1گلزن کوروش دادور شرق
   11’1پاس گل کوروش دادور شرق
   11’1گلزن محمد حاتمی ثمرین
   7’1گلزن کوروش دادور شرق
   10’1گلزن رضا قشنگ میانج
   12’1گلزن علی حاصلی یزدان
   15’1پاس گل محمد حاتمی ثمرین
   15’1گلزن رضا قشنگ میانج
1:8
ماشین های اداری آراکو
سه شنبه, 24 ارديبهشت 1398 02:00 مانیا سرویس
مانیا سرویس1 : 6فناوران خاورمیانه ویرا
پنالتی سهراب یوسفی111’9’1پاس گل امین جبلی
   9’1گلزن مصطفی نصرالهی
   10’1پاس گل بهنام افشاری
   10’1گلزن علی سلیمی کندری
   5’1پاس گل علی سلیمی کندری
   5’1گلزن امین جبلی
   6’1گلزن مصطفی نصرالهی
   12’1پاس گل امین جبلی
   12’1گلزن مصطفی نصرالهی
   15’1پاس گل مصطفی نصرالهی
   15’1گلزن امین جبلی
1:6
فناوران خاورمیانه ویرا

روز نهم

سه شنبه, 24 ارديبهشت 1398 23:00 آی تی گستر
آی تی گستر0 : 3سرخ پوشان ناوک
   2’1گلزن جواد بدری بالینی شریف آباد
   5’1گلزن علیرضا سعیدی
   15’1گلزن محمد مهدی موقر
   7’1کارت زرد علیرضا سعیدی
   13’1کارت زرد محمد مهدی موقر
    1کلین شیت حسام حسن یزدی
0:3
سرخ پوشان ناوک
صفحه 2 از 6
نمایش20