اعلام نتیجه قرعه کشی برای تیم های گروه 7

با توجه به هم امتیاز شدن تیم های محاشاب و پرتو آبی و برابر بودن شرایط این دو تیم در گروه ۷ مسابقات،

کمیته برگزاری مسابقات در حضور نماینده تیم پرتو آبی به انجام قرعه کشی پرداخت و در نهایت تیم محاشاب به جام برتر و تیم پرتو آبی به جام کوچک مسابقات راه پیدا نمودند.

اخبار ویژه

اخبار پربیننده