حضور خانوادگان در مراسم اختتامیه

فينال و مراسم اختتاميه سومین دوره مسابقات فوتسال صنف فناوران رايانه و پيشكسوتان تهران پنجشنبه  ٣٠ خرداد ساعت ١٩/٣٠ تا ٢٤ با حضور خانواده هاي محترم در سالن دانشگاه شهيد بهشتي برگزار می گردد.

روز پاياني شاهد برگزاري  ٤ فينال هيجان انگيز خواهيم بود. مراسم اختتامیه، اهداي جوايز و كاپ و مدال با حضور مهمانان ويژه برگزار خواهد شد. در اين مراسم از تعدادي از بزرگان و پيشكسوتان فوتسال و فوتبال تهران نيز تقدير بعمل خواهد آمد.

اخبار ویژه

اخبار پربیننده