اطلاعیه محرومیت تیم پارسه سیستم

با توجه به تخلف تیم پارسه سیستم در خصوص استفاده بیش از ۳ بازیکن مهمان(خارج از صنفی)، نتایج بازی این تیم در مقابل تیم های محاشاب و پرتو آبی سه بر صفر ثبت گردید.

همچنین این تیم از شرکت در ادامه مسابقات محروم می باشد.

اخبار ویژه

اخبار پربیننده