اطلاعیه ثبت نام

لازم است که تمامی تیم ها طبق آیین نامه زیر عمل نمایند.

از سرپرستان کلیه تیم های حاضر در مسابقات خواهشمندیم؛ فرم تعهدنامه اطلاعات تیم را از طریق وبسایت پرینت، مهر و امضا نموده و در مراسم قرعه کشی همراه داشته باشند.لازم به ذکر است در صورت عدم تحویل فرم تعهدنامه، کارت بازیکنان تیم صادر نخواهد شد و در نتیجه اجازه ورود به مسابقات تیم لغو خواهد شد.با تشکر از همکاری شما

اخبار ویژه

اخبار پربیننده