قابل توجه سرپرستان و مربیان کلیه تیم ها - اطلاعیه

لازم است که تمامی تیم ها طبق آیین نامه زیر عمل نمایند.

مطابق با آیین نامه این دوره از مسابقات، شرکت ها و کسبه صاحب جواز می بایست 10 نفر را به عنوان بازیکنان تیم خود معرفی کنند، که 7 تن از آنان حتماً باید توسط شرکت بیمه شده باشند و یا از کسبه گواهی اشتغال به کار دریافت کرده باشند. 3 نفر باقیمانده می توانند عضو صنف نباشند. همچنین هیچکدام از بازیکنان نباید در سالهاي ٩٧ و ٩٦ سابقه فوتسال حرفه ای در لیگ برتر یا لیگ یک كشور را داشته باشند. بیمه بازيكنان و گواهی اشتغال به كار انان در پروسه ثبت نام و در طول مسابقات، راستی آزمایی خواهند شد . هرچند که مبنا صداقت شماست، اما اگر در هر مرحله ای کذب مدارک تیم ها بر کمیته برگزاری مسابقات آشکار گردد، با تیم متخلف برخورد خواهد شد.

اخبار ویژه

اخبار پربیننده